Sla over en ga direct naar de inhoud

INTERNATIONALE SAMENWERKING: SAMENWERKENInternationale samenwerking: Samenwerken

Contact

Heb je een inhoudelijke vraag of wil je een concept-aanvraagformulier voorleggen voor advies: internationaal@cultuurparticipatie.nl / 030-233 60 30

Heb je een vraag m.b.t. het gebruik van Mijn Fonds, bel 030- 233 60 30 (tijdens kantooruren) en vraag naar de programmamedewerker Internationaal of mail naar internationaal@cultuurparticipatie.nl

Meer informatie

Met deze regeling stimuleert het Fonds duurzame internationale samenwerking op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie, waarmee wordt bijgedragen aan de versterking daarvan in het Koninkrijk der Nederlanden, met als bijkomend resultaat een grotere zichtbaarheid van cultuurmaken buiten het Koninkrijk, zoals dat in het Koninkrijk wordt beoefend.

Deze subsidieregeling is geopend van 14 februari 2022 tot 28 augustus 2024. Meer informatie over de subsidieregeling en de data van de open calls zijn terug te vinden op de website www.cultuurparticipatie.nl

Aanvragen kunnen in het Nederlands of in het Engels worden ingevoerd. Communicatie vanuit het Fonds zal in het Nederlands zijn.